ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
English / Ελληνικά
Απόκρυψη εικόνας  

Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών - Γενικές Πληροφορίες


Πρόσφατα η Ελλάδα ακολουθώντας τις οδηγίες της Ε.Ε. καθώς και την παγκόσμια τάση και προσπάθεια για ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας και την μείωση της παραγωγής ατμοσφαιρικών ρύπων προερχόμενων από αυτήν τη χρήση, θέσπισε και έθεσε σε εφαρμογή το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο (ΚΕΝΑΚ, Π.Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ, Ν 3851/2010, Ν 3855/2010 κ.λπ.))..

Πλέον, σύμφωνα με το ανωτέρω πλαίσιο, θα μπορούν να δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα οι Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ). Οι ΕΕΥ θα μπορούν να παρέχουν πάσης φύσεως υπηρεσίες σχετικές με την ενέργεια μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προτεινόμενων παρεμβάσεων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κάθε δημόσιου ή ιδιωτικού κτιρίου κ.λπ.
Όλα τα παραπάνω συνεπάγονται ότι ο τελικός καταναλωτής και χρήστης του εκάστοτε κτιρίου, θα είναι σε θέση με ορθολογικό τρόπο και με κόστος το οποίο μπορεί να καλυφθεί ακόμα και με χρηματοδότηση από τις ίδιες τις ΕΕΥ ή από κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα:
       • Να εξοικονομήσει χρήματα μέσω τις καταναλισκόμενης ενέργειας
       • Να αναβαθμίσει την αξία της ακίνητης περιουσίας του
       • Να εξασφαλίσει τις βέλτιστες συνθήκες θερμικής άνεσης   για τους χρήστες του κάθε κτιρίου
       • Να συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος με ουσιαστικό τρόπο.

Για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω με τον ικανοποιητικότερο τρόπο απαιτούνται:
       • Άριστη γνώση και μεγάλη εμπειρία των ειδικών που θα πραγματοποιήσουν την ενεργειακή επιθεώρηση
       • Εύκολα εφαρμόσιμες και οικονομικά συνετές προτάσεις παρεμβάσεων προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε καταναλωτή
       • Οργάνωση και συστηματοποίηση των δράσεων και των προτεινόμενων παρεμβάσεων στο υπό αναβάθμιση κτήριο.
       • Καλή γνώση των δημόσιων και ιδιωτικών προγραμμάτων χρηματοδότησης παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων για την εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων.

Όλα αυτά μπορεί να τα προσφέρει, αποδεδειγμένα, στους πελάτες της η 5Κ Enterprises S.A. 

Σε συνεργασία  με κορυφαία ΕΕΥ του εξωτερικού και έχοντας στο δυναμικό της  πιστοποιημένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, η εταιρεία μας έχει επικεντρωθεί στην παροχή  υπηρεσιών για:
       Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
       • Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Λύσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας


Αρχή της σελίδας