ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
English / Ελληνικά
Απόκρυψη εικόνας  

Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Λύσεων Εξοικονόμησης ΕνέργειαςΩς Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών, η 5Κ Enterprises S.A. στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων αλλά και εξειδικευμένων υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας που αφορούν σε κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο κτίριο.


Οι υπηρεσίες αυτές  περιλαμβάνουν:


       1. Την εκτενή ενεργειακή επιθεώρηση κάθε κτιρίου (συλλογή στοιχείων κατανάλωσης,  

            αυτοψία και ακριβείς μετρήσεις, υπολογισμός ενεργειακού ισοζυγίου, εντοπισμός

            βραχυπρόθεσμων και μέσο-μακροπρόθεσμων  επεμβάσεων, τεχνική έκθεση)
       2. Την ανάληψη εξεύρεσης χρηματοδότησης είτε μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

            είτε μέσω δημόσιων χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την υλοποίηση των

            προτεινόμενων παρεμβάσεων
       3. Τον σχεδιασμό και τη τεχνικοοικονομική μελέτη εφαρμογής των προτεινόμενων

            παρεμβάσεων
       4. Την συμβουλευτική υποστήριξη ως προς την επιλογή των κατάλληλων υλικών για την

            υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων
       5. Τη διαχείριση ολόκληρης της διαδικασίας αλλά και την επίβλεψη της υλοποίησης των

            προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας (project management).
       6. Την συντήρηση των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας που θα επιλεγούν  να

            εγκατασταθούν στο κτίριο.


Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι η 5Κ αναλαμβάνει να συνάπτει Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με τους πελάτες της, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και επιθυμίες τους  ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για αυτού του είδους τις παρεμβάσεις.


Αρχή της σελίδας