ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
English / Ελληνικά
Απόκρυψη εικόνας  

'Εκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής ΑπόδοσηςΑπό τον Ιανουάριο του 2011 τέθηκε σε εφαρμογή ο Νόμος για την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στα κτίρια. Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο το οποίο εκδίδεται από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές για όλα τα νέα κτίρια, και υποχρεωτικά κατατίθεται στην εφορία μαζί με τα συμβόλαια αγοραπωλησιών ή μισθώσεων κτιρίων. Στο έγγραφο αυτό αποτυπώνεται η ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου, και σύμφωνα με αυτήν το κτίριο κατατάσσεται στην κατάλληλη ενεργειακή κατηγορία ανάλογα με την συμπεριφορά του. Επίσης, στο ΠΕΑ καταγράφονται προτάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

 

Η έκδοση των ΠΕΑ για κάποιο κτίριο γίνεται ύστερα από συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια, μελέτες Η/Μ κ.λπ.), που αντικατοπτρίζουν την παρούσα κατάστασή του, ακολουθεί η αυτοψία και οι μετρήσεις στους χώρους του και τέλος τα στοιχεία επεξεργάζονται ώστε να κατηγοριοποιηθεί το κτίριο.

 

 

Η εταιρεία μας διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και παράλληλα συνεργάζεται με μία ομάδα πιστοποιημένων ενεργειακών επιθεωρητών έτσι ώστε να παρέχει άμεσα και αξιόπιστα τις υπηρεσίες της στους πελάτες της.

 


Αρχή της σελίδας