ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
English / Ελληνικά
Απόκρυψη εικόνας  

Αποστολή - Όραμα - Αξίες


Η αποστολή μας στην 5K Enterprises S.A. συνοψίζεται στα ακόλουθα:

 • Να αποτελούμε πρότυπο εταιρείας για όσους επικοινωνούν και συνεργάζονται μαζί μας, πελάτες, προσωπικό, μετόχους, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
 • Να προσφέρουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες του κάθε πελάτη μας.
 • Να προωθούμε τεχνολογίες και πρακτικές που συνεισφέρουν  στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • Να ενισχύουμε και να στηρίζουμε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως από φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Να δημιουργούμε ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο για τους ανθρώπους της εταιρείας μας όσο και για τις συνεργαζόμενες με εμάς τοπικές κοινωνίες.
 • Να εργαζόμαστε συστηματικά και αποτελεσματικά ώστε να εξασφαλίζουμε την οργανική ανάπτυξη της εταιρείας μας στα πλαίσια των αξιών που αυτή πρεσβεύει.

 

Προκειμένου να επιτύχουμε την αποστολή μας ακολουθούμε μια συγκεκριμένη στρατηγική, τα βασικά χαρακτηριστικά της οποίας περιγράφονται συνοπτικά ως εξής:

 • Χρησιμοποιούμε τη γνώση και τις εμπειρίες που μας παρέχει το εκτεταμένο δίκτυο μας στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη
 • Έχουμε επιλέξει  να συνεργαζόμαστε με γνωστούς επαγγελματίες του χώρου που διακρίνονται για τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και την πολυετή εμπειρία τους σε σχέση με τις απαιτήσεις των έργων τα οποία αναλαμβάνουμε.
 • Παρακολουθούμε, αναλύουμε  και προσαρμοζόμαστε ταχύτατα στις αλλαγές και τις εξελίξεις των διεθνών αγορών της ενέργειας και της περιβαλλοντικής προστασίας.
 • Συνεργαζόμαστε και αντιπροσωπεύουμε σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη, κορυφαίους οίκους παραγωγής προϊόντων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των υλικών που ενσωματώνονται στα έργα που διαχειριζόμαστε.

 

Όραμά μας στην 5K είναι:

 Nα είμαστε η πρώτη επιλογή του πελάτη παρέχοντας υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, να αναπτυσσόμαστε και να εξελισσόμαστε τόσο εισάγοντας νέους τομείς δράσης στα αντικείμενα μας όσο και δραστηριοποιούμενοι στην Ελλάδα και σε νέες αγορές όπως αυτές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, να υποστηρίζουμε και να αξιοποιούμε το ανθρώπινο δυναμικό μας, να συμβάλουμε αποδοτικά, μέσα από τη δουλειά μας, στη βελτίωση του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη μιας ευρύτερης κοινωνικής ευαισθησίας.

 

 

Η λειτουργία της 5K στηρίζεται στις παρακάτω βασικές αξίες που χαρακτηρίζουν το εταιρικό ύφος της και καθορίζουν τους στρατηγικούς στόχους της καθώς και τον τρόπο δράσης της για την επίτευξή τους.

 • Σεβασμός στο περιβάλλον: Επιδιώκουμε με τις υπηρεσίες, τις τεχνολογίες  και τα προϊόντα που προσφέρουμε να  δραστηριοποιούμαστε σε τομείς που έχουν ως αποτέλεσμα την βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.
 • Ακεραιότητα και αξιοπιστία: Δεσμευόμαστε να λειτουργούμε απέναντι σε κάθε είδους συνεργασία, με εντιμότητα, ειλικρίνεια και υπευθυνότητα ώστε να δημιουργούμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες αλλά και με τους συνεργάτες μας .
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία: Ενθαρρύνουμε την ανάληψη πρωτοβουλιών και νέων ιδεών που μπορούν να προσφέρουν πρωτότυπες και αποδοτικές λύσεις στους πελάτες μας.
 • Ποιότητα: Επενδύουμε στην ποιότητα των ανθρώπων μας, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε ανάλογες ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας  ικανοποιώντας τις προσδοκίες τους, στοχεύοντας στην διαρκή ενδυνάμωση της εταιρικής μας εικόνας.
 • Ομαδικότητα: Στηριζόμαστε στην άριστη συνεργασία, την αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο σεβασμό όλων των μελών του ανθρώπινου δυναμικού μας και επιδιώκουμε τη σύνθεση των ικανοτήτων και των ιδεών των ανθρώπων μας ώστε να καταλήγουμε να προτείνουμε κάθε φορά τις βέλτιστες δυνατές λύσεις στους πελάτες μας.

 


Αρχή της σελίδας